ליצירת קשר, השאירו את הפרטים וניצור אתכם קשר

  פסקי דין

  עריקות בפעם השלישית למשך 1,064 ימים, בזמן מלחמה, אשר הסתיימה ב-140 ימים בלבד...

  עריקות בפעם השלישית למשך 1,064 ימים, בזמן מלחמה, אשר הסתיימה ב-140 ימים בלבד כולל הפעלת תנאי!

  השתמטות מצה"ל למשך 2,286 ימים, דהיינו 6 שנים, חלקה בזמן מלחמה, הסתיימה ב-...

  השתמטות מצה"ל למשך 2,286 ימים, דהיינו 6 שנים, חלקה בזמן מלחמה, הסתיימה ב- 100 ימי כליאה בלבד!

  עריקות מצה"ל למשך 1,183 ימים, חלקה בזמן מלחמה, הסתיימה ב- 94 ימי כליאה...

  עריקות מצה"ל למשך 1,183 ימים, חלקה בזמן מלחמה, הסתיימה ב- 94 ימי כליאה בלבד!

  נהיגה ברכב עם זיוף לוחית רישוי כאשר הרכב הורד מהכביש הסתיים ב-75 ימי...

   נהיגה ברכב עם זיוף לוחית רישוי כאשר הרכב הורד מהכביש, לחובתו 15 הרשעות קודמות, מחוז ירושלים, הסתיים ב-...

  היעדרות למשך 1,027 ימים, חלקה בזמן מלחמה, אשר הסתיימה בביטול כתב אישום!!!

  היעדרות למשך 1,027 ימים, חלקה בזמן מלחמה, אשר הסתיימה בביטול כתב אישום!!!

  עריקות למשך 461 ימים מתוכם 60 ימי מלחמה הסתיימה ב- 74 ימי כליאה...

  עריקות למשך 461 ימים מתוכם 60 ימי מלחמה הסתיימה ב- 74 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות למשך 355 ימים מתוכם 70 ימי מלחמה הסתיימה ב- 77 ימי כליאה...

  עריקות למשך 355 ימים מתוכם 70 ימי מלחמה הסתיימה ב- 77 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות בפעם ה-2 בזמן מלחמה למשך 158 ימים אשר הסתיימה בשחרור מידי ממעצר

  עריקות בפעם ה-2 בזמן מלחמה למשך 158 ימים אשר הסתיימה בשחרור מידי ממעצר

  עריקות בפעם ה- 3 ובזמן מלחמה, למשך 230 ימים אשר הסתיימה ב- 42...

  עריקות בפעם ה- 3 ובזמן מלחמה, למשך 230 ימים אשר הסתיימה ב- 42 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות למשך 764 ימים הסתיימה בקנס כספי בלבד, ללא מעצר, עם פטור מצה"ל

  עריקות למשך 764 ימים הסתיימה בקנס כספי בלבד, ללא מעצר, עם פטור מצה"ל

  עריקות למשך 857 ימים הסתיימה ב- 90 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   עריקות למשך 857 ימים הסתיימה ב- 90 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות בזמן מלחמה למשך 98 ימים, אשר הסתיימה בביטול כתב אישום ופטור מצה"ל

  עריקות בזמן מלחמה למשך 98 ימים, הסתיים בביטול כתב אישום ופטור מצה"ל

  עריקות בזמן מלחמה למשך 609 ימים אשר הסתיימה ב-78 ימים בלבד, ופטור מצה"ל

   עריקות בזמן מלחמה למשך 609 ימים הסתיים ב-78 ימים בלבד, ופטור מצה"ל

  עריקות בזמן מלחמה למשך 511 ימים אשר הסתיימה ב- 54 ימי כליאה בלד...

   עריקות בזמן מלחמה למשך 511 ימים אשר הסתיימה ב- 54 ימי כליאה בלד ופטור מצה"ל

  עריקות בזמן מלחמה למשך 1,585 ימים אשר הסתיימה ב-52 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   עריקות בזמן מלחמה למשך 1,585 ימים אשר הסתיימה ב-52 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  תיק סחיטה באיומים, פרשיית הקבלנים, שחרור ממעצר

   תיק סחיטה באיומים, פרשיית הקבלנים, שחרור ממעצר

  עריקות למשך כחצי שנה, כולל הפרה של הליך שילוב, אשר הסתיימה ב-41 ימי...

   עריקות למשך כחצי שנה, כולל הפרה של הליך שילוב, אשר הסתיימה ב-41 ימי כליאה בלבד ופטור מצה"ל

  עריקות מהצבא למשך 338 ימים, אשר הסתיימה בקנס כספי בלבד, ופטור מצה"ל!

   עריקות מהצבא למשך 338 ימים, אשר הסתיימה בקנס כספי בלבד, ופטור מצה"ל!

  עריקות למשך 1,144 ימים הסתיימה ב-30 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   עריקות למשך 1,144 ימים הסתיימה ב-30 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות למשך 470 ימים הסתיימה בקנס כספי בלבד ופטור מצה"ל

   עריקות למשך 470 ימים הסתיימה בקנס כספי בלבד ופטור מצה"ל

  היעדרות מצה״ל למשך 659 ימים הסתיימה ב-13 ימי כליאה בלבד ופטור מצה״ל

   היעדרות מצה״ל למשך 659 ימים הסתיימה ב-13 ימי כליאה בלבד ופטור מצה״ל

  היעדרות מצהל למשך כ-700 ימים אשר הסתיימה ב-20 ימי מאסר ופטור מצה״ל

   היעדרות מצה"ל למשך כ-700 ימים אשר הסתיימה ב-20 ימי מאסר ופטור מצה״ל

  עריקות למשך 188 ימים אשר הסתיימו ב-42 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   "עריקות למשך 188 ימים אשר הסתיימו ב-42 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

  עריקות שנייה, תוך הפרת בית דין משלב, למשך 256 ימים אשר הסתיימה ב-54...

  ״עריקות שנייה, תוך הפרת בית דין משלב, למשך 256 ימים אשר הסתיימה ב-54 ימי כליאה ופטור מצה״ל״

  עריקות למשך 1,144 ימים אשר הסתיימה ב-32 ימי מעצר בלבד ופטור מצה"ל

   "עריקות למשך 240 ימים הסתיימה ב-74 ימי כליאה בלבד!"

  עריקות למשך 240 ימים הסתיימה ב-74 ימי כליאה בלבד!

   "עריקות למשך 240 ימים הסתיימה ב-74 ימי כליאה בלבד!"

  עריקות למשך 115 ימים הסתיימה ב-35 ימי כליאה בלבד!

   "עריקות למשך 115 ימים הסתיימה ב-35 ימי כליאה בלבד!"

  עריקות שנייה, תוך הפרת בית דין משלב, למשך 256 ימים אשר הסתיימה ב-54...

  עריקות שנייה, תוך הפרת בית דין משלב, למשך 256 ימים אשר הסתיימה ב-54 ימי כליאה ופטור מצה״ל

  עריקות למשך כחמישה חודשים אשר הסתיימה ב-39 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   עריקות למשך כחמישה חודשים אשר הסתיימה ב-39 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות למשך כשנתיים, 599 ימים, הסתיימה ב-70 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   עריקות למשך כשנתיים, 599 ימים, הסתיימה ב-70 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  היעדרות למשך כשנה וחצי הסתיימה ב-81 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   היעדרות למשך כשנה וחצי הסתיימה ב-81 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  עריקות למשך כחמישה חודשים הסתיימה ב-29 ימי כליאה ופטור מצה״ל

  עריקות בפעם השנייה למשך 427 ימים אשר הסתיימה ב-81 ימי כליאה, לצד הפעלת...

   עריקות בפעם השנייה למשך 427 ימים אשר הסתיימה ב-81 ימי כליאה, לצד הפעלת מאסר מותנה ופטור מצה״ל

  תיק הרכב, היעדרות למשך 1,528 ימים אשר הסתיימה ב-100 ימי כליאה בלבד

      תיק הרכב, היעדרות למשך 1,528 ימים אשר הסתיימה ב-100 ימי כליאה בלבד

  ״עריקות שלישית למשך 930 ימים הסתיימה ב-110 ימי כליאה, ופטור מצה״ל״

  ״עריקות שלישית למשך 930 ימים הסתיימה ב-110 ימי כליאה, ופטור מצה״ל״.

  "תיק הרכב, עריקות למשך 1,345 ימים הסתיימה ב-124 ימי כליאה בלבד!"

     "תיק הרכב, עריקות למשך 1,345 ימים הסתיימה ב-124 ימי כליאה בלבד!"

  היעדרות למשך 244 ימים הסתיימה ב-45 ימי כליאה, ופטור מהמשך שירות צבאי

   היעדרות למשך 244 ימים הסתיימה ב-45 ימי כליאה, ופטור מהמשך שירות צבאי

  היעדרות למשך 900 ימים הסתיימה ב-90 ימי מאסר, כולל הפעלת מאסר על תנאי...

   היעדרות למשך 899 ימים אשר הסתיימה ב- 38 ימי כליאה בלבד

  היעדרות למשך 899 ימים אשר הסתיימה ב- 38 ימי כליאה בלבד

   היעדרות למשך 899 ימים אשר הסתיימה ב- 38 ימי כליאה בלבד

  פטור מצה״ל טרם מועד הגיוס עקב בעיות נפשיות

  פטור מצה״ל טרם מועד הגיוס עקב בעיות נפשיות

  היעדרות למשך ארבעה חודשים הסתיימה ב-24 ימי כליאה

   "היעדרות למשך ארבעה חודשים הסתיימה ב-24 ימי כליאה""

  היעדרות למשך כשנה וחצי הסתיימה ב-68 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

   "היעדרות למשך כשנה וחצי הסתיימה ב- 68 ימי כליאה ופטור מצה"ל""

  מלש״ב שקיבל פטור מצה״ל על רקע בעיות נפשיות וצו גיוסו בוטל

  "מלש״ב שקיבל פטור מצה״ל על רקע בעיות נפשיות וצו גיוסו בוטל"

  היעדרות למשך כ-700 ימים הסתיימה ב-67 ימי מעצר בלבד ופטור מצה"ל על רקע...

   "היעדרות למשך כ-700 ימים הסתיימה ב-67 ימי מעצר בלבד ופטור מצה"ל על רקע מצב בריאותי"

  "עריקות למשך כשמונה חודשים הסתיימה ב- 45 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

   "עריקות למשך כחצי שנה הסתיימה ב-38 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

  ״מלש״ב התחיל טיפול כשבוע לפני מועד גיוס, מצבו נבדק, והוחלט על קבלת פטור...

  ״מלש״ב התחיל טיפול כשבוע לפני מועד גיוס, מצבו נבדק, והוחלט על קבלת פטור מצה״ל״

  "עריקות למשך כ-800 ימים הסתיימה ב- 90 ימי כליאה, לאחר ניכוי מנהלי, בלבד!"

   "עריקות למשך כחצי שנה הסתיימה ב-38 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

  "עריקות למשך כחצי שנה הסתיימה ב- 38 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

   "עריקות למשך כחצי שנה הסתיימה ב-38 ימי כליאה ופטור מצה"ל"

  "שלושה אישומים בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש אשר הסתיימו בשל"צ בלבד"

  "שלושה אישומים בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש אשר הסתיימו בשל"צ בלבד"

  פטור טרם מועד הגיוס לחייל שנמצא לא כשיר לצה״ל

  פטור טרם מועד הגיוס לחייל שנמצא לא כשיר לצה״ל

  4 חיילים שנעדרו מצה״ל למעלה משנה, שוחררו מהכלא בחלוף יום אחד בלבד

  4 חיילים שנעדרו מצה״ל למעלה משנה, שוחררו מהכלא בחלוף יום אחד בלבד

  תיק חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בצוותא שחרור למעצר בית לילי

   תיק חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בצוותא שחרור למעצר בית לילי

  היעדרות למשך 129 ימים הסתיימה ב-38 ימי כליאה ופטור מצה"ל

   היעדרות למשך 129 ימים הסתיימה ב-38 ימי כליאה ופטור מצה"ל

  היעדרות למשך 1876 ימים אשר הסתיימה ב- 65 ימי מאסר בלבד ופטור מצה"ל

  פטור ממילואים עקב בעיות בריאותיות

  סחר בסמים והחזקה שלא לצריכה, לחובתו תנאי בר הפעלה למשך 8 חודשים, והתוצאה...

  דוח טלפון שהסתיים בקנס בלבד ובביטול נקודות

  דוח בגין טלפון אשר הסתיים בקנס וללא נקודות

  רשיון נהיגה של נהג חדש, אשר הסיעה מעל המותר, ישלל רק ל-50 ימי...

  סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה

  היעדרות מצה"ל במשך 630 ימים, הסתיימה ב-20 ימי מעצר ופטור

  עריקות במשך 335 ימים אשר הסתיימה ב-32 ימי מעצר ופטור מצה״ל

  עריקות במשך 285 ימים אשר הסתיימה ב- 44 ימי מעצר ופטור מצה״ל

  סחר בסמים, החזקה 800 גרם, 2 מכירות לסמוי, לחובתו תנאי בר הפעלה -...

  עריקות בפעם השלישית למשך שנה שהסתיימה ב-65 ימי כליאה, הפעלת תנאי למשך 60...

  צו הגיוס בוטל, ותוך שבועיים קיבל פטור מצה״ל

  עריקות של שנה וחצי שהסתיימה בביטול כתב אישום ופטור מצהל

  עריקות במשך כשנה אשר הסתיימה ב- 32 ימי כליאה ופטור

  נהיגה בשכרות שגרמה לתאונת דרכים הסתיימה ב-5 חודשי פסילה בלבד

  ביטול כתב אישום לצעירה שערקה מצה״ל למשך 900 ימים

  היעדרות למשך 12 שנים שהסתיימה ב-120 ימי מאסר

  ההיעדרות שהסתיימה ב-38 ימי מחבוש ופטור

  עריקות למשך 451 ימים אשר הסתיימה ב-57 ימי מחבוש

  גזר דין צבאי

  העריק שנעדר מרשות הצבא לתקופה בת 467 קיבל עונש של 54 ימים בלבד

  מדובר מבחינת נעדר משירות צבאי לתקופה בת 235 ימים, הושת עליו עונש מאסר...

  פטור מהמשך שירות צבאי

  חייל ששירת במשך כשנה וחצי וקיבל פטור תוך כדי שירות צבאי. וזאת לאחר...

  הבחור נעצר בחשד לביצוע עבירה של תקיפת שוטר והפרעת לשוטר במילוי תפקידו. שוחרר...

  הסדר מכתב אישום בנושא אלימות

  פטור משירות צבאי - טרם מועד הגיוס

  פטור מחובת שירות ביטחון

  פסק דין השתמטות

  פסק דין עריקות

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support